Menu Sluiten

LoNA reglement

Om deel te nemen aan Longfysiotherapie Netwerk Almere (LoNA) is een aantal voorwaarden opgesteld om kwaliteit te waarborgen. 

1. Voorwaarden lidmaatschap:

a) Algemene voorwaarden:

 • Netwerkleden zijn werkzaam in Almere.
 • Netwerkleden (fysiotherapeuten) staan in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR)/Keurmerk Fysiotherapie of (oefentherapeuten) in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 • Netwerkleden moeten regelmatig werkzaam zijn met longpatiënten. 
 • Netwerkleden behandelen volgens de landelijke richtlijnen: KNGF, VVOCM en Zorgstandaard COPD.
 • LoNA lidmaatschap is persoonsgebonden en niet van toepassing op de collega’s van de fysiotherapiepraktijk waar het netwerklid werkzaam is.
 • Netwerkleden beschikken over oefenruimtes en materiaal conform de landelijke richtlijnen. 
 • Nieuwe leden sturen het inschrijfformulier en de betreffende certificaten op naar het bestuur.

b) Specifieke scholingseisen:

 • Een van de volgende basiscursussen: NPI (COPD en astma), HS Leiden (Fysiotherapie bij COPD en astma), CIRO (Fysiotherapie en revalidatie bij patiënten met COPD), Breederode Hogeschool. Overige scholing wordt door het bestuur beoordeeld. 
 • Aspirant-leden die bovengenoemde scholing nog niet gevolgd hebben worden toegelaten tot het netwerk na overhandiging van een bewijs van aanmelding van de basiscursus. 
 • Er wordt verwacht dat de leden 66% van de bijeenkomsten aanwezig.

c) Actieve bijdrage:

 • Netwerkleden nemen actief deel aan het netwerk.
 • Collega’s verwijzen actief door naar elkaar (1e lijn naar 2e lijn en 2e lijn naar 1e lijn). 
 • Binnen het netwerk maken we gebruik van intervisie, het geven van referaten etc. 

2. Multidisciplinair samenwerken: 

 • Uniformiteit in verslaglegging naar verwijzers. 
 • Onderlinge kennisoverdracht met andere zorgprofessionals. 
 • Waar nodig werkafspraken opstellen (intramuraal en transmuraal).
 • Een afvaardiging van het  LoNA neemt deel aan het ketenpartner overleg astma/COPD.

3. PR en communicatie:

 • Profilering/bekendheid van het netwerk onder verwijzers en overige zorgprofessionals middels onze website.
 • Profilering/bekendheid van het netwerk onder patiënten middels onze website en flyers.

4. Organisatie netwerk:

 • Het bestuur van het netwerk bestaat een voorzitter, een vice voorzitter, secretaris, een penningmeester en een PR bestuurslid. Elke drie jaar worden deze posities herkozen. In principe is elk jaar de positie van één bestuurslid verkiesbaar.
 • Wij streven naar een bestuur met minimaal één bestuurslid afkomstig uit de eerste lijn en één bestuurslid uit de tweede lijn. 
 • Beloning van het bestuur: n.t.b. 

5. Taakomschrijving bestuur: 

 • Voorbereiden van bijeenkomsten: 
 • Samenstellen van de agenda in overleg met de leden en uitnodigen van externe sprekers
 • Bijeenroepen van de netwerkleden voor overleg.
 • Leiden van het algemeen gedeelte van de vergaderbijeenkomsten. 
 • Bijhouden van aanwezigheid en actieve participatie van de deelnemers. 
 • Contact onderhouden met externe partijen. 
 • Organisatie van het netwerk door de vorming van een aantal commissies zoals Kwaliteit, PR, Evenementen etc.  

6. Vergaderingen: 

 • Frequentie: Minimaal 3 bijeenkomsten per jaar.
 • Tijdsduur: Een bijeenkomst duurt 1,5 uur. 
 • Planning van de vergaderingen wordt voor 15 januari van het betreffende jaar bekend gemaakt.
 • Agenda: De agenda wordt door de voorzitter uiterlijk één week voorafgaand aan de volgende vergaderdatum per e-mail verspreid. 
 • Notulen en presentaties worden maximaal twee weken na de bijeenkomst onder de leden verspreid.

7. Contributie:

 • Er komt een jaarlijkse contributie van 25 euro per persoon ten bate van het onderhouden van de website, het maken van flyers, vergoeding voor het bestuur, vergoeding voor sprekers, eventuele reiskosten, organiseren van evenementen etc. 
 • Voor nieuwe leden geldt een eenmalige entreekosten per AGB-code van 100 euro. 
 • De penningmeester beheert de financiën.