Menu Sluiten

Missie en visie

Longfysiotherapie Netwerk Almere (LoNA)

Missie:

Het Longfysiotherapie Netwerk Almere (LoNA) is een samenwerkingsverband van Almeerse fysiotherapeuten en oefentherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met longziekten. Wij werken volgens de meest recente ontwikkelingen en richtlijnen van de fysiotherapie/oefentherapie en de landelijke samenwerkingsrichtlijnen.

Binnen het LoNA wordt kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg geboden aan longpatiënten. Deze zorg wordt aangeboden in alle fasen van de longziekte. Doel van de behandeling is het zo optimaal mogelijk houden van de kwaliteit van leven. De begeleiding maakt onderdeel uit van multidisciplinaire zorg.

Visie:

  • Fysiotherapeuten en oefentherapeuten binnen het netwerk bieden zorg afgestemd op de hulpvraag van de patiënt en gericht op een optimale kwaliteit van leven. De behandeling is passend bij de fase en complexiteit van zijn longziekte. De door de patiënt ervaren ziektelast is hierbij leidend.
  • We bieden efficiënte en laagdrempelige zorg zo veel mogelijk in de directe nabijheid van de patiënt. Zowel overbehandeling als onderbehandeling worden vermeden.
  • Fysiotherapeuten en oefentherapeuten in het LoNA werken volgens een samenwerkingsmodel en maken gebruik van elkaars expertise.
  • De fysiotherapeuten en oefentherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van het netwerk.
  • Binnen de multidisciplinaire zorg werken wij samen met alle relevante zorgprofessionals.
  • Wij zorgen ervoor dat verwijzers en overige zorgprofessionals weten welke fysiotherapeuten en oefentherapeuten lid zijn van het netwerk.