Menu Sluiten

Voor patiënten

Wie zijn wij? 

Longfysiotherapie Netwerk Almere (LoNA) is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten en oefentherapeuten in Almere die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met longaandoeningen zoals COPD en Astma. Alle netwerkleden hebben gespecialiseerde bij- en nascholing gevolgd. 

Ons netwerk komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rondom longaandoeningen te bespreken. Ook hebben wij overleg met zorgverleners zoals longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners en longverpleegkundigen om uw behandeling goed onderling af te stemmen.

Lees onze missie/visie.

Waarom een gespecialiseerde therapeut? 

Het is bewezen dat meer bewegen bij longziekten ervoor zorgt dat u minder klachten heeft op de langere termijn. Ook vermindert het de kans op longaanvallen (exacerbaties). 

De behandeling richt zich dan ook op het verbeteren van zaken zoals uw ademhaling, hoesttechniek, fitheid en kracht. Dit heeft een positieve invloed op uw dagelijkse activiteiten, vergroot uw zelfredzaamheid en bevorderd een actief leefstijl. 

De behandeling wordt met u afgestemd op uw persoonlijke situatie en doelen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt de therapie in groepsverband of individueel gegeven. Indien noodzakelijk geven de meeste therapeuten ook therapie aan huis. De therapeut werkt waar nodig samen met andere zorgverleners.

Worden de behandelingen vergoed? 

Of de behandeling wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose, de ernst van de aandoening en uw eigen verzekeringspolis. Met ingang van 1 januari 2019 worden de behandelingen bij de diagnose COPD Gold 2 vanuit de basisverzekering vergoed. Bij de meeste overige longaandoeningen zoals bijvoorbeeld astma worden behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed.  

Eerstelijns behandeling (Zorggroep Almere en particuliere praktijken)

  1. Er is sprake van COPD Gold classificatie 2 of hoger. Dit wordt bepaald door de huisarts of longarts middels een longfunctietest. 
  2. De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte bepaalt het maximale aantal behandelingen die de fysiotherapeut voor de behandeling per jaar kan gebruiken. De criteria hebben betrekking op uw symptomen en het aantal longaanvallen en ziekenhuisopnames die u heeft gehad. Op basis van informatie van de behandelend huisarts of longarts kan de fysiotherapeut vaststellen in welke categorie u valt.  
  • Aanmelding vindt plaats via de huisarts of longarts.
  • Omdat de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed, worden ze met het jaarlijkse eigen risico verrekend. 

Longrevalidatie via het Flevoziekenhuis

  • De poliklinische longrevalidatie wordt volledig vergoed uit de basisverzekering.  
  • Aanmelding vindt plaats via de longarts. 
  • Omdat de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed, worden ze met het jaarlijkse eigen risico verrekend. 

Vragen over de vergoedingen kunnen natuurlijk ook gesteld worden aan de behandelende fysiotherapeut of de zorgverzekeraar. 

Vind een fysiotherapeut/oefentherapeut

Vindt hier een overzicht van de deelnemende therapeuten.